Колеџот Academia Maribor организира практични семинари во средните училишта во Подравје

Од декември 2019 година до февруари 2020 година Колеџот за стручно образование Academia Maribor во средните училишта во Подравје организира практични семинари за квалитетна мобилна фотографија за учениците.

Семинарите ги одржуваат странски Erasmus инструктори на Колеџот Academia Maribor на англиски јазик, на тој начин промовирајќи ја иницијативата World in Classroom („Светот во училница“).

Паралелно во текот на предавањето се одржува кратка презентација на Колеџот со опис на програмите за стручно образование, на коишто 40% од времето од обуката е практика во компаниите и организациите.

Извор: academia.si