Колеџот GEA ве поканува на бизнис-семинар по growth-маркетинг

В среда на 08 мај 2019 година, во 15:00 часот во Колеџот GEA (Љубљана, Дунавска цеста, 156) ќе се одржи бизнис-семинар Growth hacking. Growth hacking или growth-маркетинг – тоа е процес за брзо експериментирање и разработка на производ преку различни канали и сегменти на маркетингот и продажба со цел достигнување на растот на компанијата. Тимовите на специјалисти по growth-маркетинг веќе 10 години работат во водечките компании за технологија како Facebook, LinkedIn, Uber, Airbnb и Tesla.

Професорот – Маја Воје, дипломец од Said Business School, на Оксфордскиот универзитет, Венскиот економски универзитет и Шангајскиот институт за надворешна трговија.

Регистрацијата за учество е отворена до 07 мај 2019 година.

Да напоменеме дека дејноста на инкубаторот на колеџот GEA во рамките на операцијата «SIO Incubator GEA 2018-19» е финансирана од  Република Словенија заедно со Европската Унија од средствата на Европскиот фонд за регионален развој. Операцијата се оствари во рамките на оперативната програма за реализација на европската политика за сплотување за периодот 2014-2020 година, приоритетна оска 3: „Динамично и конкурентно претприемништво за обезбедување на посакуваниот економски раст“.

Извор: gea-college.si