Колеџот GEA ве поканува на семинар „Маркетинг влијанија“

Во понеделник на 10-ти јуни 2019 година, во 16:00 часот на колеџот GEA (Љубљана, Дунавска цеста, 156) ќе се одржи семинар на темата „Маркетинг влијанија“. Предавач на овој семинар ќе биде специјалистот за стратегии на дигитални комуникации со словенечките и странските нарачатели од маркетинг агенцијата Futura DDB Бранка Бизјак Забуковец.

Во текот на семинарот ќе бидат понудени одговори на следните прашања:

  1. во кои случаи маркетинг влијанијата се ефективен елемент, а во кои не се;
  2. како да најдеме вистински влијателни луѓе;
  3. како да најдеме приод кон нив;
  4. како да ги плаќаме нивните услуги;
  5. што може да бараме од нив, плаќајќи ги нивните услуги;
  6. што можат влијателните луѓе да бараат од нас;
  7. каква соработка му носи полза на брендот и на влијателната личност;
  8. сторителинг и насочена реклама како да маневрираме помеѓу нив.

Регистрацијата за учество на семинарот е отворена до 09-ти јуни 2019 година.

Да напоменеме дека, дејноста на Инкубаторот на Колеџот GEA во рамките на операцијата „SIO Incubator GEA 2018-19“ се финансира заеднички од Република Словенија и Европската Унија, со средства од Европскиот фонд за регионален развој. Операцијата се остварува во рамките на Оперативната програма за реализација на европската политика за сплотување за периодот 2014-2020 година, приоритетна оска 3: Динамично и конкурентно претприемништво за обезбедување на посакуваниот економски раст.

Извор: gea-college.si