Kompanija 2TM čestita Svetski dan turizma i poziva sve da ispune redove stručnjaka turističke industrije

Svake godine, 27. septembra u mnogim zemljama se obeležava Svetski dan turizma (World Tourism Day). Ovaj praznik je ustanovila Generalna skupština Svetske turističke organizacije (The World Tourism Organisation, UNWTO), 1979. u španskom gradu Toremolinu (Torremolinos). Izbor datuma je uslovljen time što je tog dana devet godina ranije bio donesen Ustav Svetske turističke organizacije.

Cilj praznika je propagiranje turizma, popularizacija njegovog ulaska u svetsku ekonomiju, posticanje važnosti društvenih i kulturnih aspekata turističke aktivnosti i razvijanje veza među raznim zemaljama.

Tokom poslednjih pola veka turizam je postao jedan od najvažnijih sektora ekonomije u svetu i sa najbržim razvitkom. On čini 10% svetskog BDP-a i poslednjih godina pokazuje stabinost i čak rast, bez obzira na globalnu ekonomsku krizu, nepogode i epidemije. Za neke zemlje je turizam osnovni prihod državnom budžetu.

Svetski dan turizma je praznik svakog čoveka, koji se bar jednom osećao kao putnik, pobegavši iz kancelaijske rutine i haosa velikog grada na obalu mora, u šumu, planinu ili u druge gradove i zemlje bogate turističkim atrakcijama. I, naravno, to je praznik onih koji su neposredno vezani za sferu turističkog biznisa: saradnike turističkih kompanija, radnika u muzeju, rukovodilaca i osoblja hotelskih kompleksa, a takođe i budućih stručnjaka oblasti turizma.

Kompanija 2TM čestita Svetski dan turizma sadašnjim i budućim studentima, a takođe i svim gostima časobne zemlje Slovenije! Pozivamo vas da se obrazujete na slovenačkim univerzitetima koji imaju širok spektar programa vezanih za turističku industriju. O fakultetima tog profila i programima pripreme stručnjaka oblasti turizma možete dobiti detaljne informacije kod menadžera kompanije 2TM. Želimo vam uspeh u svim vašim počecima, jake utiske i mnogo novih otkrića!