Kompanija 2TM pozvana na završni događaj projekta „Priča o industrijskoj Metlici: formiranje inovacionih turističkih produkata: industrijski turizam, revitalizacija i održivost“

Predstavnici 2TM učestvovaće na završnom događaju projekta“Priča o industrijskoj Metlici: formiranje inovacionih turističkih produkata: industrijski turizam, revitalizacija i održivost“ On će se održati 24. juna 2019. u 13:00 sati u sali za degustaciju Vinskog podruma Metlika (CBE 68, Metlika).

Događaj organizuju studenti i predavači Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru, Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta društvenih nauka i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani te Centar Allium iz zajednice Etri. Oni će predstaviti svoje aktivnosti i rezultate unutar projekta. Između ostalog, mogućnost privlačenja turista u Metliku uz pomoć inovativnog turističkog proizvoda – tekstilnog industrijskog turizma, koji se temelji na bogatoj tekstilnoj baštini Metlike.

Projekat se provodi u okviru državnog programa „Projektni rad s neekonomskim i neprofitnim sektorom – Studentski inovacioni društveno korisni projekti 2016–2020 za 2018/2019 i  2019/2020 školske godine“ Projekat kofinansiraju Slovenija i EU na teret Evropskog socijalnog fonda.

Izvor: ft.um.si