Компанијата 2TM го посети саемот Информатива

Во изложбениот и конгресен центар во Љубљана, на 24-ти и 25-ти јануари 2020 година се одржа 12-от саем за образование и кариера Информатива, на којшто секоја година се собираат повеќе од дваесет и пет илјади посетители и повеќе од двесте и педесет образовни установи.

 

Photo: © 2TM d.o.o.

На саемот покрај средните училишта и факултетите исто така се претставија и вишите и високите школи. На овој начин студентите и учениците добиваат информации за образованието, стипендиите, сместувањето за време на студирањето па дури и за првото вработување. Оваа година по трет пат се одржа и проектот Moja prva zaposlitev (Моето прво вработување), којшто преку Информатива на посетителите им претстави повеќе од 100 различни професии.

Тимот од компанијата 2TM го посети саемот и се увери во богата понуда на словенечките образовни установи.