Компанијата Talum Kidričevo ги поканува младите на пракса

Компанијата од селото Кидричево веќе неколку години ги ограбрува младите да се стекнат со техничко образование и секоја година ги кани на пракса. Веќе осма година по ред Talum Kidričevo ги кани учениците од основните училишта кои скоро треба да бидат полуматуранти и нивните родители да се запознаат со производството, да се испробаат во таа работа, а во иднина да ја поминат праксата и официално да се вработат.

Компанијата е заинтересирана да регрутира специјалисти со средна стручна подготовка (тригодишно техничко образование) од дефицтните професии специјалист за изработка на инструјменти, електричар, мехатроничар, машински механичар и леар – денес и во иднина.

Отворените презентации на Talum Kidričevo кои се одржуваат секоја година ке му овозможат да го презентира производството и специфичноста за организирање на работата и да ги мотивира учениците да се стекнат со техничко образование. Во просек годишно на презентациите учествуваат околу 80 ученици. Планската работа со години наназад дава резултат, денес во компанијата успешно се решава проблемот со регрутирање на персонал.

Извор: vecer.com