Компанії, які перебувають в мажоритарній іноземній власності, виробляють майже стільки ж прибутку, скільки компанії в мажоритарній словенській власності

У 2015 році компаніями з мажоритарною часткою іноземного капіталу було отримано 857 млн. євро прибутку, що становить 83% від прибутку компаній, що знаходяться в мажоритарній словенській власності. Компанії з мажоритарною іноземною власністю володіють приблизно 21% активів всіх господарських компаній Словенії (акціонерних товариств та ТОВ).

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 1. Співвідношення фінансових коштів компаній, які перебувають в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та компаній в мажоритарній іноземній власності (праворуч; в млн. євро).

Аналіз охоплює 59 240 господарських підприємств, що провадять діяльність в Словенії. Кількість компаній, що перебувають в мажоритарній іноземній власності (більш ніж на 50%) є відносно невеликою. Лише 1 972 компанії в Словенії мають мажоритарну іноземну власність (3,3% від загального числа всіх господарських компаній). Здебільшого це великі компанії. В них працює майже 22% всіх співробітників господарських компаній, на їх частку припадає 27% всіх доходів.

2/3 іноземних компаній — це так звані мікрокомпаніі. Серед словенських компаній цей показник становить 94%.

Прибуток

В компаніях з мажоритарною домашньою власністю прибуток збільшився на 2,5%, – менше, ніж показник зростання доходів. Порівнювати показники з іноземними компаніями є не зовсім коректним. Через списання об’єктів в секторі нерухомості (найбільші компанії – Heta та Centrice Real Estate) 2014 рік для іноземних компаній виявився збитковим. У 2015 році вони отримали 857 млн. євро (неконсолідованого) прибутку.

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 2. Прибуток компаній, що перебувають в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та компаній в мажоритарній іноземній власності (праворуч; в млн. євро).

Дохід на капітал

У 2015 році іноземні компанії отримали дохід на капітал в розмірі 10,3%, тоді як в компаніях, які перебувають в мажоритарній словенській власності, дохід на капітал склав лише 3,2%.

Такий дещо низький середній дохід на капітал компаній в словенській власності може пояснюватися обмеженим фінансуванням, оскільки інвестиції не створюють достатнього прибутку.

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 3. Дохід на капітал компаній, що перебувають в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та компаній в мажоритарній іноземній власності (праворуч, у відсотках).

Капітал

Співвідношення між капіталом (власними коштами) та боргом (позичковими коштами) у 2016 році поліпшилося – як в словенських, так і в іноземних компаніях. Збільшилися власні кошти іноземних компаній (на 18%) або, іншими словами, зростання капіталу іноземних компаній Словенії минулого року випередило їх прибуток. В словенських компаніях все було зовсім навпаки. Капітал компаній, що знаходяться в мажоритарній словенській власності, збільшився майже на 3% (860 млн. євро).

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 4. Капітал компаній, що перебувають в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та компаній в мажоритарній іноземній власності (праворуч, в млн. євро).

Частка власного капіталу в коштах

Іноземні компанії в Словенії мають дещо більший фінансовий леверидж (http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=19096 ). Частка власного капіталу в активах іноземних компаній становить 44%, а в компаніях з мажоритарною словенською власністю вона на 1% вище.

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 5. Загальні доходи компаній, що перебувають в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та компаній в мажоритарній іноземній власності (праворуч, в млн. євро).

Доходи

У 2015 році компанії в мажоритарній словенській власності були більш комерційно успішними. Зростання доходів словенських компаній перевищило 4%, тоді як в компаніях мажоритарної іноземної власності цей показник ледь перевалив за 3%.

Доходи в Словенії

Компанії в мажоритарній словенській власності орієнтуються переважно на внутрішній ринок, де у 2015 році вони отримали майже 70% доходів, що на 1,3% більше у порівнянні з 2014 роком. Минулого року доходи компаній в мажоритарній іноземній власності знизилися на 1,5%. Однак в обох випадках збільшення доходів на внутрішньому ринку значно відстає від темпів економічного зростання. Нагадаємо, зростання економіки Словенії у 2015 році в реальному вираженні склало 2,3%, а номінально ВВП збільшився ще на 1%. Це вказує на те, що економічне зростання штучно стимулюється й не виражається в більшому попиті на ринку.

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 6. Доходи компаній, що перебувають в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та компаній в мажоритарній іноземній власності (праворуч, в млн. євро), отримані в Словенії.

Експорт

Компанії в мажоритарній словенській власності та компанії в мажоритарній іноземній власності у 2016 році були більш успішними на зовнішніх ринках, ніж на внутрішньому. У цьому аспекті більше зростання продемонстрували компанії в мажоритарній словенській власності. Їх експорт у минулому році збільшився на 12%, а в компаніях в мажоритарній іноземній власності – на 10%.

Частка експорту

В компаніях в мажоритарній іноземній власності експорт товарів та послуг у 2015 році склав 54% , що значно більше, ніж в компаніях в мажоритарній словенській власності  (менше 33%).

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 7. Частка експорту компаній, що перебувають в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та компаній в мажоритарній іноземній власності (праворуч, у відсотках).

Працевлаштування

Компанії в мажоритарній словенській власності у 2016 році найняли на роботу майже 10 000 чоловік (+3%). А компанії в мажоритарній іноземній власності за цей же період скоротили чисельність персоналу на 0,8%. Проте скорочення штату не призвело до зниження витрат на оплату праці – навпаки, рівень оплати праці в компаніях, які перебувають в мажоритарній іноземній власності, збільшився на 4%, а в компаніях в мажоритарній словенській власності – на 6%.

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 8. Число осіб, зайнятих в компаніях в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та в компаніях в мажоритарній іноземній власності (праворуч).

Заробітна плата

Показник середньої заробітної плати в компаніях в мажоритарній іноземній власності у 2016 році збільшився більше, ніж в компаніях в мажоритарній словенській власності та склав 2 333 євро (+106 євро у порівнянні з 2014 роком) проти 2 027 євро в компаніях в мажоритарній словенській власності 2 027 євро (+ 49 євро у порівнянні з 2014 роком).

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 9. Вартість праці на одного працівника в компаніях в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та в компаніях в мажоритарній іноземній власності (праворуч; в євро на місяць).

Додана вартість на одного співробітника

Компанії в мажоритарній іноземній власності на 3% підвищили показник доданої вартості на одного співробітника зважаючи на загальне скорочення штату. У 2015 році він склав 45 470 євро. В компаніях в мажоритарній словенській власності показник доданої вартості на одного співробітника майже на 1/6 менше. У 2015 році він склав 38 771 євро.

 

Podjetja v tuji lasti

Таблиця 10. Додана вартість на одного співробітника в компаніях в мажоритарній словенській власності (ліворуч) та в компаніях в мажоритарній іноземній власності (праворуч; в євро).

Джерело: finance.si