»Kompetence za zeleno prihodnost«

Študentje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto vabljeni k sodelovanju na dogodku »Kompetence za zeleno prihodnost«, ki bo potekal 15. oktobra 2019 v Mariboru.

Udeležila se ga bosta tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Irena Kuntarich Hribar.

K sodelovanju so vabljeni študenti in predavatelji, vključeni v projekte »Po kreativni poti do znanja« in »Študentski inovativni projekti za družbeno korist«. V teh projektih je že sodelovalo 6200 študentov ter je bilo realizirano 830 idej.

Med dogodkom bodo mladi predstavili svoje najboljše prakse, med drugim povezane z okolju prijaznimi tehnologijami, zmanjševanjem onesnaževanja okolja, krožnim gospodarstvom.

Udeležba je sicer brezplačna. Prijave sprejemajo do 14. oktobra 2019. Iz Ljubljane, Kopra in Novega mesta bodo uredili brezplačen avtobusni prevoz.

Dogodek sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Za več informacij: pkp@sklad-kadri.si, 01 434 15 74.

Prijava

Viri: sklad-kadri.si, fini-unm.si