Koruzni labirint

UM FGPA se je letos priključila projektu Labirint Maribor. V okviru izbirnega predmeta »Geodezija – Geoinformacijski sistemi« so študentje na praktičnih vajah pod vodstvom dr. Roka Kamnika in dr. Marka Jauševca razvijali kreativne ideje za izvedbo projekta Labirint Maribor 2019.

Območje bodočega »labirinta« je viš. pred. Matjaž Nekrep Perc najprej posnel z dronom, v državnem koordinatnem sistemu pa so bile določene tudi osnovne koordinate točk območja labirinta, znotraj katerega so študentje 3. letnika Arhitekture izrisali svoje ideje. Pri tem so morali upoštevati predvsem skupno velikost labirinta med 3 in 4 ha in širino poti, ki je 2m.

Za prenos »labirinta« na teren so izračunali zakoličbene elemente (koordinate točk) lomov linij labirinta. Potem pa so bile točke obarvane po posameznih linijah z uporabo QGis orodja. Skupno so zakoličili 548 točk na 36. linijah. Dolžina vseh poti je 3339,61 m. Uporabili so RTK GNSS opremo Topcon Hiper V po metodi baza–rover z natančnostjo določitve točke ± 1 cm.

Vir: fgpa.um.si