„Luka Koper“ otvorila je više od 300 novih radnih mesta

U četvrtak, 20. septembra 2018. godine, na sajtu „Luke Koper“ i na sajtu Službe za zapošljavanje pojavila se informacija o otvaranju 307 novih radnih mesta. Proširenje osoblja dodatno će koštati luku 9 miliona evra.

Radna mesta su otvorena na 12 pozicija različitih profila  ̶  od poslovođa, operatora brodskih dizalica, dispečera pa do vozača i supervizora smene. Konkurs će trajati osam dana. Ključni faktor pri izboru kandidata je radno iskustvo. Posle završetka razgovora u periodu januar-februar 2019 sa budućim zaposlenim u luci biće potpisan ugovor na neodređeno vreme,

prema rečima predsednika Uprave „Luke Koper“ Dimitrija Zadela, oni nameravaju da prestanu koristiti usluge posrednika (30 agencija za zapošljavanje), koji se bave izborom radnika za luku, i prelaze na jednostavniju i transparentniju shemu regrutacije novog kadra.

Tokom godine „Luka Koper“ planira primiti 500 novih radnika. Danas ukupan broj zaposlenih u njoj čini 1216 ljudi. Samo 2018. zaposleno je 130 radnika. Sveukupni godišnji trošak na plaćanje rada u „Luci Koper“ je više od 55 miliona radnika.

Zaposlenje u „Luci Koper“ smatra se prestižom. „Luka Koper“ je strateški objekat ne samo za Sloveniju, već i celu EU. 2014. godine dobila je nagradu Asocijacije evropskih morskih luka kao ekološki najčistija i društveno najodgovornija luka u Evropi.

Izvor: delo.si