Maistrova knjižnica razglašena za kulturni spomenik državnega pomena

Vlada Republike Slovenije je razglasila Maistrovo knjižnico, ki se nahaja v Univerzitetni knjižnici Maribor, za kulturni spomenik državnega pomena. S tem je prepoznala poseben pomen te knjižne zapuščine generala Rudolfa Maistra, ki predstavlja pomemben vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo ter kot spomin na izjemno osebnost Rudolfa Maistra.

Maistrova knjižnica je del posebnih zbirk Enote za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor. Oktobra 1998 je družina generala Maistra, ki jo je zastopal generalov vnuk Borut Maister, knjižnici podarila njegove knjige. Zbirka obsega 5945 enot.

Kot primer »ene največjih in najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem« ji Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja knjižnica Univerze v Mariboru in varuhinja kulturne dediščine slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Maribora in širše regije ter kot domoznanska knjižnica zagotavlja primerno domovanje in jo s ponosom pokaže obiskovalcem.

Več informacij o Maistrovi knjižnici.

Vir: um.si