Mariborska Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo organizira predstavitev svojih študijskih programov

Mariborska Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA) v četrtek, 8. novembra 2018, organizira predstavitev svojih študijskih programov. Informacije bodo dijakom tretjih in četrtih letnikov srednjih šol podajali predstavniki posameznih kateder, ki so pripravili zanimive vsebine. S tem želijo dijake spodbuditi za izbiro študija gradbeništva, prometnega inženirstva ali arhitekture.

Predavatelji vseh študijskih smeri bodo poljudno in razumljivo predstavili zanimive primere. Na fakulteti stavijo na moderne gradbene pristope, predvsem na informacijske tehnologije in digitalizacijo, ki radikalno spreminjajo delo gradbenih in prometnih inženirjev ter arhitektov.

Med predstavitvijo dijaki bodo spoznali, kako deluje most; opazovali bodo tudi simulacijo potresa; seznanili se bodo z navidezno resničnostjo ob načrtovanju objektov; spoznali bodo informacijsko modeliranje v gradbeništvu – BIM (Building Information Modeling); pridobili bodo informacije o uporabi vzvoda in hidravlične dvigalke za dvigovanje in premikanje težkih bremen. Dijaki bodo lahko preizkusili preprosto napravo, s katero lahko človek razvije silo do 300 kilonewtnov, s čimer lahko brez napora iz betona iztrga jekleno sidro premera 28 milimetrov in več.

Sledila bo predstavitev osnovnih fizikalnih lastnosti temeljnih tal. V tem sklopu bodo dijaki dobili tudi odgovore zakaj nastanejo zemeljski plazovi.

Študentom bodo na področju prometnega inženirstva najprej prikazali, kako merijo hitrosti. Udeleženci bodo za laserskim merilnikom izmerili hitrosti, preverili kakovost prometnih znakov; opazovali bodo simulirane spremembe prometa zaradi novega mostu, obvoznice in spremembe omejitev hitrosti ter prometnih režimov.

Dijakom bodo tudi predstavili pomen skiciranja. Nato bodo izdelali načrt, kako urediti prostor, da bo primeren za bivanje. Dijaki bodo lahko za konec preizkusili sposobnost opazovanja in logičnega sklepanja pri odkrivanju zelenih površin mesta.

Vir: gradbenistvo.finance.si