Marketinški natečaj za študente FT UM

Cilj natečaja: oblikovanje ideje za sejemsko promocijo FT UM, zlasti na sejmu Informativa, ki bo potekal 24. in 25. januarja 2020.

Nagrada za zmagovalno ekipo: 225,00 EUR.

Primarni segment, ki ga naj ideja naslavlja: dijaki, ter starši in vrstniki, ki so pogosto so odločevalci pri izbiri študija.

Naloge:

  1. pritegniti pozornost in pripravljenost na premislek o vpisu na FT UM,
  2. graditi pozitivno podobo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Pogoj: ideja je izvedljiva na majhnem sejemskem prostoru.

Idejo čim bolj podrobno opišite in na kratko utemeljite, zakaj menite, da je originalna, izvedljiva, povezana s turizmom in zakaj je doživetje. Obliko in dolžino opisa prepuščajo študentom (lahko je navaden Word dokument, lahko pa je obogaten s slikami, hyperpovezavami do video dokumentov itd.).

Ideje oddate preko elektronskega sporočila na naslov ft@um.si.

Rok za oddajo idej: petek, 13. december 2019.

Kriteriji ocenjevanja:

  1. Originalnost ideje,
  2. Izvedljivost ideje,
  3. Povezanost ideje s turizmom,
  4. Je ideja doživetje?
  5. Ali je ideja primerna za ciljne segmente?
Več o tem

Vir: ft.um.si