Matematični kenguru: tekmovanje

V četrtek, 21. marca 2019, ob 16.00, bo v predavalnici Boruta Pečenka na FGPA UM izvedeno mednarodno tekmovanje »Matematični kenguru«.

Cilji in namen tekmovanja

  1. širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za višje šole,
  2. primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
  3. popularizacija matematike,
  4. odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
  5. motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
  6. spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

  1. šolsko tekmovanje za bronasto priznanje,
  2. državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje.

Naloge za šolsko tekmovanje pripravi komisija za tekmovanje »Mednarodni matematični kenguru«, naloge za državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija.

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija.

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa srebrno ali zlato priznanje, nekateri pa tudi nagrade.

Za več informacij: mavs@dmfa.si (Nik Stopar)

Vir: fgpa.um.si