MBA program Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani jedan je od najboljih u Europi prema listi Eduniversal

Prema najnovijim podacima rejtinga Eduniversal, koji daje ocjene određenih Bachelor programa sveučilišta u svijetu iz 30 područja, program MBA Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani spada među tri najbolja programa ovog profila za sveučilišta u srednjoj i istočnoj Europi. Uz to, program je ponovo dobio akreditaciju udruženja AMBA, što svjedoči o najvišem standardu kvalitete visokog obrazovanja u biznisu – nju primaju najbolji Bachelor programi u području menadžmenta (samo 2% takvih programa u svijetu).

AMBA kroz proces akreditacije motivira obrazovne institucije da razviju i postignu najviše standarde obrazovanja u menadžmentu. Strogi kriteriji ocjenjivanja osiguravaju da će AMBA akreditaciju dobiti samo programi koji imaju najviše standarde kvaliteta.

Posedovanje AMBA akreditacije za poslovne škole je faktor koji povećava njihov međunarodni kredibilitet i ugled. Za studente programa koje je akreditirala AMBA, to znači da pohađaju najbolju obrazovnu ustanovu u području poslovanja, što će itekako utjecati na njihovu buduću karijeru. Akreditacija AMBA otvara vrata svijetu mogućnosti na međunarodnom tržištu i za studente i za diplomce.

Treba napomenuti da je MBA program Ekonomskog fakulteta u Ljubljani dobio AMBA akreditaciju na razdoblje od pet godina, što je najduže razdoblje za koji program može dobiti certifikat kvaliteta. Prema mišljenju AMBA, razina kvalitete programa posebno je indikativan u smislu napredovanja studenata nakon diplome ( radna mjesta boljeg statusa, veće plaće itd.). Sadrži i visokokvalitetni set korisnih sadržaja koji studenti uče, a izvanredna je platforma za razvoj individualnog liderskog potencijala, a koju podržavaju neurotestiranje i individualno treniranje, koji se odvijaju tijekom cijelog programa.

Izvor: efnet.si