MBA program Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani jedan je od najboljih u Evropi prema listi Eduniversal

Prema najnovijim podacima rejtinga Eduniversal, koji daje ocene određenih bačelor programa univerziteta u svetu iz 30 oblasti, program MBA Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani spada među tri najbolja programa ovog profila za univerzitete u srednjoj i istočnoj Evropi. Uz to, program je ponovo dobio akreditaciju udruženja AMBA, što svedoči o najvišem standardu kvaliteta visokog obrazovanja u biznisu – nju primaju najbolji bačelor programi u oblasti menadžmenta ( samo 2% takvih programa u svetu).

AMBA kroz proces akreditacije motiviše obrazovne institucije da razviju i postignu najviše standarde obrazovanja u menadžmentu. Strogi kriterijumi ocenjivanja osiguravaju da će AMBA akreditaciju dobiti samo programi koji imaju najviše standarde kvaliteta.

Posedovanje AMBA akreditacije za poslovne škole je faktor koji povećava njihov međunarodni kredibilitet i ugled. Za studente programa koje je akreditovala AMBA, to znači da pohađaju najbolju obrazovnu ustanovu u području poslovanja, što će itekako uticati na njihovu buduću karijeru. Akreditacija AMBA otvara vrata svetu mogućnosti na međunarodnom tržištu i za studente i za diplomce.

Treba napomenuti da je MBA program Ekonomskog fakulteta u Ljubljani dobio AMBA akreditaciju na period od pet godina, što je najduži period za koji program može dobiti certifikat kvaliteta. Prema mišljenju AMBA, nivo kvaliteta programa posebno je indikativan u smislu napredovanja studenata nakon diplome ( radna mesta boljeg statusa, veće plate itd.). Sadrži i visokokvalitetni set korisnih sadržaja koji studenti uče, a izvanredna je platforma za razvoj individualnog liderskog potencijala, a koju podržavaju neurotestiranje i individualno treniranje, koji se odvijaju tokom celog programa.

Izvor: efnet.si