Media Literacy Workshop for Students: Youth and Media Culture

V četrtek, 21. marca 2019, od 16 h dalje bo v prostorih Fakultete za uporabne družbene študije na Gregorčičevi 19 v Novi Gorici potekala delavnica z naslovom Media Literacy Workshop for Students: Youth and Media Culture. Dogodek se bo odvil v sklopu pobude Evropske komisije – European Media Literacy Week.

Dogodek namenjen dvigovanju zavedanja o pomenu medijske pismenosti in usposabljanja za pridobivanje kompetenc medijske pismenosti. Delavnica se bo odvila tako za študente kot tudi splošno javnost.

Tekom delavnice bosta izvedeni razprava in kritična analiza vpliva navad in kulture potrošnje digitalnih medijev na vedenje, okvire mišljenja, norme in vrednote sodobne mladine.

Več o tem

Viri: fuds.si, ec.europa.eu