Međunarodni dan mira

Međunarodni dan mira obilježavamo 21. rujna, a proglasili su ga 2001. godine Ujedinjeni narodi. Namjena je bila pozvati sve narode i grupe ljudi da poštuju mir, okončaju svakodnevne sukobe i da teže mirnom rješavanju sporova.

Photo: Unsplash/Arnaud STECKLE

Slovenija nije samo zelena i čista država usmjerena ka održivosti i sa zdravom klimom, već je i u top 7 najsigurnijih zemalja na svijetu.

Za više informacija o studijima u Sloveniji pišite nam!