Međunarodni dan mira

Međunarodni dan mira obeležavamo 21. septembra, a proglasile su ga 2001. godine Ujedinjene Nacije. Namena je bila pozvati sve narode i grupe ljudi da poštuju mir, okončaju svakodnevne sukobe i da teže mirnom rešavanju sporova.

Photo: Unsplash/Arnaud STECKLE

Slovenija nije samo zelena i čista država usmerena ka održivosti i sa zdravom klimom, već je i u top 7 najbezbednijih zemalja na svetu.

Za više informacija o studijama u Sloveniji pišite nam!