Меѓународен ден на радиологијата

На денешен ден 1895 година германскиот физичар и инженер Вилхелм Конард Рентген сосема случајно ја открил новата врста на електромагнетно зрачење, кое го нарекол Х знаци. Благодарение на неговото револуционерно откритие денес имаме рентген, ултразвук СТ, магнетна резонанца.

Photo: pixabay/rawpixel

По тој повод го одбележуваме меѓународниот ден на радиологијата. На овој ден радиолошката струка низ целиот свет одржува различни предавања, работилници, како и денови на отворени врати кои што оваа година ќе бидат насочени кон радилогијата и спортот.