Ministarka poljoprivrede, šumarstva i ishrane dr Aleksandra Pivec posetila Univerzitet u Novoj Gorici

Krajem januara 2020. dr Aleksandra Pivec, ministarka poljoprivrede, šumarstva i ishrane Slovenije, posetila je Univerzitet u Novoj Gorici.

U prvom delu posete, koja je održana u mansionu Lantjeri u Vipavi, rukovodstvo Univerziteta ministarki je predstavilo obrazovne i naučne aktivnosti ustanove. Na drugom delu sastanka strane su razgovarale o pitanjima vinogradarstva i vinarstva. Podsećamo da od 2006. godine, u okviru Visoke škole vinogradarstva i vinarstva postoje istoimeni studijski programi. Pedagoški rad usko je povezan sa Centrom za istraživanje vina koji obavlja primenjene i stručne aktivnosti iz područja vinogradarstva i vinarstva.

Na kraju posjete ministarka je izrazila podršku univerzitetu kako na području nastavnih aktivnosti, tako i na području naučnog istraživanja i rada na projektima.

Izvor: ung.si