Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta objavilo konkurs za mlade stručnjake „Prvo radno mesto u oblasti vaspitanja i obrazovanja“

Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Slovenije objavilo je otvoreni konkurs „Prvo radno mesto u oblasti obrazovanja i vaspitanja“ sa budžetom od 1,5 miliona evra. Cilj konkursa je zaposlenje 118 novih saradnika. Prijave za učešće traju do 22. januara 2019.

U okviru konkursa postoje dve kategorije: „Pomoćnik vaspitača“ (bez radnog iskustva) i „Učitelj“ (bez radnog iskustva). Predmet konkursa je zaposlenje pomoćnika vaspitača, učitelja i savetnika do 29 godina  sa ciljem planirane organizovane stručne prakse za samostalan naučno-vaspitački rad u vrtiću ili školi, navode na sajtu Ministarstva.

Budžet za osposobljavanje  mladnih vaspitača iznosi 444.600 evra, za učitelje – 1,03 miliona evra.

U toku dve etape konkursa planirano je zaposlenje 57 pomoćnika vaspitača na 5 meseci (od 1. maja do 30. septembra 2019) i 61 učitelja na 8 meseci (1. april – 20. novembar 2019). U prvoj fazi je u pitanju zapošljavanje kandidata na mesta pomoćnika vaspitača u vrtićima i školama, kao i vaspitno-obrazovnim institucijama za decu i mlade sa posebnim potrebama, koje rade prema državnom programu. U drugoj fazi će se zaposliti kandidati za profesora, savetnika ili vaspitača  u vaspitno-obrazovne ustanove.

Po isteku navedenih rokova kandidati imaju mogućnost sklapanja novog ugovora na određeno vreme, minimum 1 mesec (do 31. oktobra 2019.) sa pomoćnicima vaspitača, i minimum 6 meseci (d0 31. maja 2020) sa učiteljima.

U konkursu mogu učestvovati samo državne ili privatne vaspitno-obrazovne ustanove. Pre podnošenja prijave one moraju da prođu proceduru selekcije, da zajedno sa izabranim kandidatom razrade projekat obuke i popune prijavu, koju, prema uslovima konkursa, moraju da pošalju u Ministarstvo.

Konkurs finansira Evropski socijalni fond.

Izvor: rtvslo.si