Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Slovenije izdvojilo više od 3 miliona evra na razvoj sportske infrastrukture

Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Slovenije izdvojilo je 3.205.000 evra za ulaganje u sportsku infrastrukturu u 2019. godini. Konkurs  je bio objavljen 22. marta 2019. godine.

On se sastoji od tri bloka. Na sufinansiranje investicija u opremanje rasvete otvorenih sportskih objekata mogu da predaju opštine u čijem se vlasništvu objekti nalaze.

Da učestvuju u sufinansiranju investicija u izgradnju novih sportskih objekata mogu opštine-investitori koji poseduju zemljište za izgradnju.

Za sufinansiranje modernizacije olimpijskih sportskih centara mogu podneti zahtev  nacionalne sportske federacije, koje poseduju odgovarajuću bazu za obuku.

Konkurs se održava u okviru Nacionalnog programa za razvoj sporta za period  2014.-2020. godine.

Izvor: mizs.gov.si