Mlada raziskovalka UL BF Beti Vidmar prejela povabilo na European Science Slam v Parizu

V ponedeljek, 12. marca 2018, je mlada raziskovalka Beti Vidmar s Katedre za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani zelo uspešno predstavila svoje raziskovalno delo na dogodku Science Slam v Gradcu (Avstrija). V kratki, poljudni predstavitvi svojega raziskovalnega dela je spregovorila o bioplinski tehnologiji, predstavitev pa je poimenovala kar po znanih verzih pesnika Srečka Kosovela »Manure is gold and gold is manure«. Njen nastop je bil tako uspešen, da je dobila povabilo za nastop na European Science Slam, ki bo junija v Parizu.

Znanstveni slam je tekmovanje, pri katerem raziskovalci predstavljajo svoje lastno delo in poskušajo o svoji temi v nekaj minutah na razumljiv način posredovati zapletene teme. Science Slam je dogodek, ki se v Avstriji odvija že dlje časa, dogodke pa organizirajo v vseh večjih mestih (Dunaj, Gradec, Innsbruck, Salzburg itd.). Tokrat je bila poleg avstrijskih tekmovalcev povabljena tudi slovenska članica, Beti Vidmar, ki je s svojo temo želela opozoriti predvsem na prednosti pridobivanja obnovljive energije iz organskih odpadkov.

Iskanje novih virov je predvsem posledica rasti svetovne populacije, hitrega tehnološkega razvoja, podnebnih sprememb in izčrpavanja fosilnih goriv. Odpadna biomasa ima pri tem izredno velik potencial, tudi za pridobivanje energije v anaerobnih procesih. Anaerobna razgradnja se uporablja za razgradnjo organskih substratov v bioplin. Bioplin je v večinskem deležu sestavljen iz metana (~ 65 %) in se uporablja za pridobivanje električne energije in/ali toplote, ob očiščenju metana ga lahko uporabimo kot pogonsko gorivo, stranske produkte procesa pa tudi kot gnojilo.

Vir: uni-lj.si