Младинскиот совет на Република Словенија ќе одржи конкурс за најдобра дипломска и магистерска работа

Младинскиот совет на Република Словенија ќе одржи конкурс за најдобра дипломска и магистерска работа, коишто биле одбранети во 2019 година.

За време на одбраната кандидатот требало да има помалку од 30 години, а темата на работата треба да биде на некој начин поврзана со младината. Главните критериуми за избор: актуелност и практична значајност.

Најдобрата дипломска работа ќе биде наградена со премија во износ од 300 евра бруто, најдобрата магистерска работа ќе биде наградена со 400 евра бруто.

Пријавите за учество на конкурсот треба да се достават не подоцна од понеделник, 17-ти февруари 2020 година.

Подетално за конкурсот Пријава за конкурсот

Извори: mss.si, student.si