Младинскиот совет на Република Словенија ве поканува да земете учество на конкурсот „Волонтер на годината“

Младинскиот совет на Република Словенија веќе 18-та година по ред го објавува конкурсот „Волонтер на годината“, во рамките на којшто ќе бидат определени најдобрите волонтери, најдобриот младински раководител и најдобар младински проект 2019 година.

Конкурсот се одржува под покровителство на претседателот на Република Словенија, Борут Пахор. Предвидени се три конкурсни категории: до 19 години, од 20 до 29 години, од 30 години и постари. Пријавите за учество треба да се достават не подоцна од понеделник, 30-ти март 2020 година.

Изборите на најдобрите волонтери, младински лидери и проекти ќе бидат направени врз основа на пријавите, добиени од комисијата, којашто се состои од претставници на установи, поврзани со промоцијата на волонтерството. Како критериуми за избор на комисијата ќе послужат достигнувањата на учесниците од конкурсот: резултатите од нивната работа, задолженија, времетраењето на волонтирањето, самостојноста и самоиницијативноста, активното учество (во каков степен биле ангажирани волонтерите) во работата, влијанието на резултатите од работата или проектот за распространување на волонтерството, влијанието на организацијата и слични средини, во коишто се одвивала работата. Решението на комисијата е завршно.

За повеќе информации напишете на следната електронска адреса: prostovoljec@mss.si, или јавете се на следниот телефонски број: 01 425 60 55, Тања Баумкирхер

Онлајн пријави за конкурсот Подетално за овој настан Facebook

Извор: feri.um.si