Mobilna učilnica na Pedagoški fakulteti

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru se izvaja projekt PIKT.UM (PedagoškiIKTnaUM), ki bo trajal do 30. septembra 2018. Od decembra 2017 je na razpolago tudi mobilna učilnica.

Vzpostavitev mobilne učilnice v okviru projekta PIKT.UM je velika pridobitev tako za študente kot za visokošolske učitelje, ki pri izvajanju vaj in predavanj že uporabljajo inovativne pristope s pomočjo digitalne tehnologije ter za tiste, ki bodo te načine uporabljali šele v bodoče. Mobilna učilnica bo na voljo študentom in visokošolskim učiteljem. Študenti bodo mobilno učilnico lahko uporabljali neposredno pri predavanjih in vajah, kjer bodo na primeru zgleda učitelja spoznavali uporabo IKT-ja pri pouku in razvijali splošne ter poklicne kompetence, visokošolski učitelji pa bodo s pomočjo uporabe mobilne učilnice lahko v pouk vpeljevali različne sodobne oblike poučevanja ter izvedbo študijskega procesa posodabljali in prilagajali trenutnim potrebam študentov.

Cilj projekta PedagoškiIKTnaUM je bodoče učitelje, ki se izobražujejo na fakultetah Univerze v Mariboru (Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta ter Fakulteta za naravoslovje in matematiko), opremiti z znanjem za poučevanje o novih in inovativnih pristopih prožnih oblik poučevanja in učenja, ki so podprte z IKT. S tem prispevajo k digitalni preobrazbi študijskega procesa v pedagoških študijskih programih, saj v učno prakso vpeljujemo inovativne pedagoške pristope za razvoj e-kompetenc študentov oz. bodočih učiteljev.

Vir: um.si