Монетарната политика и банките во 2019

На 27-ми и 28-ми ноември на економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, ќе се оддржи традиционалниот семинар „Монетарната политика и банките во 2019 година“. Овој настан секоја година ги поврзува на едно место експертите од областа на монетарната политика и банкарството.

Оваа година, своите гледишта и анализи ќе ги споделат експерти од SID банката, Banka Slovenije, Министерството за финансии, компанијата Банкарт д.о.о, EIPF и Економскиот факултет во Љубљана. Тие ќе презентираат продлабочени анализи на состојбите на макроекономско ниво, во областа на монетарната политика и јавните финансии, како и на одредени специфични банкарски области. Програмата ја подготви Проф.др.Марко Кошак од Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана.

Повеќе за семинарот: cpoef.si

Извор: efnet.si