Procedura spajanja porodice u Nemačkoj

Procedura spajanja porodice u Nemačkoj

Spajanje članova porodice u Nemačkoj je moguće kada je osoba pronašla posao i nastanila se u Nemačkoj. Međutim, postoje različiti zahtevi za ljude u zavisnosti od njihove nacionalnosti i statusa njihovog rodjaka.

Građani Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske mogu ući u Nemačku samo sa važećim pasošem ili ličnom kartom. Oni moraju prijaviti prebivalište u kancelariji za registraciju stanovnika (Einvohnermeldeamt).

Državljani trećih zemalja moraju da pribave porodičnu vizu za spajanje i boravišnu dozvolu od Uprave za strance u Nemačkoj. Viza za spajanje porodice omogućava im da žive i rade u zemlji, pod uslovom da rodjak – podnosilac zahteva – u Nemačkoj ispunjava jedan od sledećih uslova:

  • ima boravišnu dozvolu koja dozvoljava samozapošljavanje
  • ima EU plavu kartu
  • je istraživač ili visoko kvalifikovani stručnjak

Pored ispunjavanja gore navedenih uslova za boravak u Nemačkoj, podnosilac zahteva mora da uredi zdravstveno osiguranje i dokaže finansijsku sposobnost za sve članove porodice.

Dodatni zahtevi:

  • U slučaju ponovnog ujedinjenja supružnika ili registrovanih partnera, oboje moraju biti stariji od 18 godina i imati osnovno znanje nemačkog jezika.
  • Ako podnosilac zahteva ima EU plavu kartu ili dozvolu stalnog boravka, može da dovede dete u Nemačku bez ikakvih uslova.
  • Ako samohrani roditelj želi da dovede svoje dete u Nemačku, mora imati starateljstvo nad detetom.
  • Deca uzrasta od 16 do 18 godina, kada se pridruže roditeljima, moraju biti nevenčana, tečno govoriti nemački jezik ili biti u stanju da se lako integrišu u nemačko društvo.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х