Procedure za sticanje obrazovanja u Nemačkoj

Procedure za sticanje obrazovanja u Nemačkoj

Ako planirate da studirate u Nemačkoj, možda će vam trebati viza, u zavisnosti odakle dolazite i koliko dugo planirate da ostanete.

Za građane EU / EEA i švajcarske državljane viza nije potrebna. Spisak drugih zemalja bez viza možete naći ovde: www.auswaertiges-amt.de.

Kakva je viza potrebna za studiranje u Nemačkoj?

Za studiranje u Nemačkoj potrebna je nemačka nacionalna viza (D viza). Državljani trećih zemalja, koji nisu gore navedeni, moraju da podnesu zahtev za studentsku vizu.

Postoje tri vrste nemačke studentske vize:

  • Visa za kurs (viza za učenje jezika) – za obrazovne aktivnosti u trajanju od 3 meseca do 1 godine, za učešće na kursevima nemačkog jezika. Ne možete je pretvoriti u studentsku vizu.
  • Visa za apliciranje za studente (Visum Zur Studienbeverbung) – toplo se preporučuje da se prijavite za ovu vizu ako niste dobili potvrdu o prihvatanju od univerziteta ili još niste odabrali svoj program.
  • Studentska viza (Visum Zu Studienzvecken) – u slučaju da ste dobili univerzitetsku potvrdu o upisu. Studijska viza obično važi 90 dana i može se pretvoriti u boravišnu dozvolu.

Gde predati dokumente za dobijanje studentske vize?

Budući studenti treba da predaju zahtev za studentsku vizu u najbližoj nemačkoj ambasadi (Botschaft) ili konzulatu (Generalkonsulat) u zemlji prebivališta pre ulaska u Nemačku.

Da li treba da prijavite prebivalište kao državljanin Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske?

Da, svoju adresu morate da registrujete u Uredu za registraciju stanovnika (Einvohnermeldeamt) u roku od dve nedelje od preseljenja u novo prebivalište u Nemačkoj.

Gde predati dokumente i dobiti dozvolu boravka za studente (Aufenthaltserlaubnis) za građane koji nisu iz EU/EEA?

Nakon što stignete u Nemačku, morate da registrujete svoju adresu u Uredu za registraciju rezidenta (Einvohnermeldeamt) i da dobijete dozvolu boravka u Uredu za registraciju stranaca. (Auslanderamt).

Vlasnik studentske nemačke boravišne dozvole ima sledeća prava:

  • da živi u Nemačkoj,
  • da ima posao sa nepunim radnim vremenom,
  • Diplomci nemačkog univerziteta mogu da produže boravišnu dozvolu do 18 meseci da bi pronašli posao.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х