На Alma Mater Europaea ќе се одржи предавање на директорот на Историскиот архив на Европската Унија

Во четврток на 25-ти јули 2019 година, во 17:00 часот на Alma Mater Europaea (Љубљана, Дунавска улица, 104/Кардељов плоштад, 1) ќе се одржи предавње од страна на директорот на Историскиот архив на Европската Унија (Фиренца) доктор Дитер Пленкер. Предавањето го организира секцијата за архивски науки од Alma Mater Europaea.

Во текот на предавањето доктор Шленкер детално ќе раскаже за работата на Инторискиот архив на Европската Унија.

Влезот е слободен.

Извор: sl-si.facebook.com