Na Alma Mater Europaea se izobražujejo magistri na področju zdravstva

Magistrski študijski program Zdravstvene vede pripravlja sedanje in bodoče zdravstvene delavce za napredno delo na področju zdravstva. Študij je zasnovan inovativno, s skupnimi obveznimi predmeti v prvem in izbirnimi predmeti s posamezne smeri v prvem in drugem letniku študija.

V drugem letniku podiplomskega študijskega programa pa se študenti usmerijo v eno od petih smeri: Fizioterapija, Integrativne zdravstvene vede, Javno zdravje, Zdravstvena nega in (novost) Avtizem.

Vir: facebook.com