На Alma Mater Europaea се одржа округла маса, посветена на прашањата поврзани со рехабилитацијата на повреди на горните екстремитети

Во рамките на Вториот академски форум во петокот, на 17-ти јануари 2020 година, на Alma Mater Europaea се одржа округла маса на темата „Рехабилитација на повреди на горните екстремитети“.

Првиот дел од настанот беше посветен на типологијата на повредите на горните екстремитети, нивната распространетост и степенот на тежина. Понатаму се разговараше за насоките на вмешувањето во областа на трауматологијата, работна терапија и физиотерапија при тешка повреда на зглобовите.

Во работата на округлата маса земаа учество специјалистот-трауматолог Митја Козиц, специјалист по работна терапија Звездана Сужник, физиотерапевтот Урша Разгор, физиотерапевтот Лука Дух; модератор беше Ален Капел.

Извор: sl-si.facebook.com