Na Alma Mater študirajo tudi študentje iz Amerike, Omana in Kameruna. Intervju z dr. Goranom Gumzetom, vodjo mednarodne pisarne na Alma Mater Europaea – ECM

Alma Mater Europaea ECM je v Sloveniji akreditirana visokošolska institucija, ustanovljena 2007, ki od leta 2012 deluje pod pokroviteljstvom mednarodne univerze Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts, s sedežem v Salzburgu. Alma Mater Europaea ECM ima v Sloveniji štiri akreditirane lokacije, in sicer v Mariboru, Murski Soboti, Ljubljani in Kopru.

Photo: dr. Goran Gumze, vodja mednarodne pisarne na AMEU ECM

Z dr. Goranom Gumzetom, vodjo mednarodne pisarne na Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor (AMEU – ECM), smo se pogovarjali o tujih študentih, ki so izbrali študij na AMEU ECM.

Vseevropska zasedba študentov

V študijskem letu 2018/2019 je na AMEU ECM študirala že 10. generacija študentov, na kar so seveda zelo ponosni. »Redno je študiralo 1.119 študentov, od tega 53 mednarodnih,« odgovarja naš sogovornik in pojasnjuje, da se je v 10 letih njihovega delovanja na doktorskih programih zvrstila vseevropska zasedba študentov. »Sicer pa največ študentov prihaja z Zahodnega Balkana, sledijo jim študentje iz republik nekdanje Sovjetske zveze. Imamo tudi nekaj italijanskih študentov na programu fizioterapije, vendar imajo težave z opravljanjem izpita za pridobitev poklicne kvalifikacije pri Ministrstvu za zdravje, saj to za pristop k strokovnemu izpitu zahteva dokazilo o znanju slovenskega jezika na stopnji B2. Zaradi tega tudi ne vpisujemo več italijanskih študentov na študijski program Fizioterapija. Jezikovna bariera je manjša pri balkanskih in sovjetskih študentih, tako se osredotočamo predvsem nanje.«

Tuje študente zanimajo različni programi

Če je pri slovenskih študentih najbolj zaželen študij fizioterapije, pa si tuji študentje izbirajo različne vrste programov. »Največ tujih študentov je vpisanih na doktorski študij Projektni menedžment ter Humanistične znanosti – na slednjem programu, ki v celoti poteka v angleščini, imamo tudi štiri ameriške študente. Na program Arhivistika se v študijskem letu 2019/2020 vpisujejo tudi študentje iz Omana. Na magistrskem študiju menedžmenta bodo v letošnjem šolskem letu študirali študentje iz Kameruna, pridružili pa se jim bodo tudi ostali tuji študentje, saj bo program potekal v angleščini. Študentje, ki študirajo pri nas preko Erasmusa – v študijskem letu 2018/2019 jih je bilo 13 – večinoma študirajo fizioterapijo in menedžment,« postreže s podatki.

»Prihodnost so poklici zdravstvene nege in socialne gerontologije«

Na vedno aktualno vprašanje, kako pridobiti tuje študente, odgovarja: »Naša strategija je pridobiti organizirane skupine po 30 preverjenih študentov, ki bodo zagotovo dobili vizo.«

In kaj svetuje bodočim študentom? »Naj študij vzamejo resno ter naj izberejo tistega, ki jim bo omogočal zadovoljstvo in dostojen zaslužek. Naj bodo vizionarji – prihodnost so poklici zdravstvene nege in socialne gerontologije,« je jasen.

Avtor: Špela Zupan Štampohar