Na Alma Mater studiraju i studenti iz Amerike, Omana i Kameruna. Intervju s dr. Goranom Gumzetom, voditeljem međunarodnog ureda Alma Mater Europaea – ECM

Alma Mater Europaea ECM je akreditirana visokoškolska ustanova u Sloveniji, osnovana 2007. godine, a od 2012. djeluje pod pokroviteljstvom međunarodnog sveučilišta Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts, sa sjedištem u Salzburgu. Alma Mater Europaea ECM ima četiri akreditirane lokacije u Sloveniji, i to Maribor, Murska Sobota, Ljubljana i Koper.