Na Alma Mater studiraju i studenti iz Amerike, Omana i Kameruna. Intervju sa dr Goranom Gumzetom, vođom međunarodne kancelarije na Alma Mater Europaea – ECM

Alma Mater Europaea ECM je akreditovana visokoškolska ustanova u Sloveniji, osnovana 2007. godine a od 2012. deluje pod pokroviteljstvom međunarodnog univerziteta Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts, sa sedištem u Salzburgu. Alma Mater Europaea ECM ima četiri akreditovane lokacije u Sloveniji, i to Maribor, Murska Sobota, Ljubljana i Koper.