Na Dan rektora na Sveučilištu u Mariboru dodijeljeno gotovo 60 priznanja i nagrada

U ponedjeljak, 27. siječnja 2020. godine, na Sveučilištu u Mariboru uručena su priznanja i nagrade svima koji su svojim trudom i istaknutim uspjehom, pobjedama i zaslugama doprinijeli poboljšanju imidža i razvoju Sveučilišta.

Na ceremoniji je dodijeljeno 50 priznanja i nagrada – za znanstveno-istraživačku djelatnost, rad u oblasti umjetnosti i obrazovanja, priznanja za suradnju sa privredom i prijenos znanja, za profesionalni rad, kao i počasna priznanja Sveučilišta, koje u znak zahvalnosti za suradnju dodjeljuje organizacijama, udruženjima i društvima.

Osim toga, na prijedlog Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike, doktor filozofije doc. Ponuturaj N. Sugantan (Škola elektrotehnike i elektronike, Tehnološko sveučilište, Nanjang Singapur) nagrađen je titulom “Počasni doktor” za izuzetna postignuća, doprinos razvoju i djelovanju Sveučilišta Maribor i njegovom ugledu.

Studenti Sveučilišta u Mariboru, kao poticaj na postizanje visokih akademskih rezultata i aktivan rad na području znanosti i umjetnosti, dobili su nagrade i priznanja rektora kao i nagrade Perlaha.

Izvor: um.si