Na Dan rektora na Univerzitetu u Mariboru dodeljeno gotovo 60 priznanja i nagrada

U ponedeljak, 27. januara 2020. godine, na Univerzitetu u Mariboru uručena su priznanja i nagrade svima koji su svojim trudom i istaknutim uspehom, pobedama i zaslugama doprineli poboljšanju imidža i razvoju Univerziteta.

Na ceremoniji je dodeljeno 50 priznanja i nagrada – za naučnoistraživačku delatnost, rad u oblasti umetnosti i obrazovanja, priznanja za saradnju sa privredom i prenos znanja, za profesionalni rad, kao i počasna priznanja Univerziteta, koje u znak zahvalnosti za saradnju dodeljuje organizacijama, udruženjima i društvima.

Osim toga, na predlog Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike, doktor filozofije doc. Ponuturaj N. Sugantan (Škola elektrotehnike i elektronike, Tehnološki univerzitet, Nanjang Singapur) nagrađen je titulom „Počasni doktor“ za izuzetna postignuća, doprinos razvoju i delovanju Univerziteta Maribor i njegovom ugledu.

Studenti Univerziteta u Mariboru, kao podsticaj na postizanje visokih akademskih rezultata i aktivan rad na području nauke i umetnosti, dobili su nagrade i priznanja rektora kao i nagrade Perlaha.

Izvor: um.si