Na EF UL se je zaključila Poletna šola digitalnih tehnologij

V sodelovanju z Evropskim inštitutom za inovacije in podjetništvo (EIT) Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani je organizirala 2-tedensko poletno šolo s področja digitalnih tehnologij.

Pod naslovom »Digital Transformation for Resilient Cities« se je 33 podiplomskih študentov iz več kot 15 držav na Ekonomski Fakulteti izobraževalo in svoje znanje uporabljalo na reševanju konkretnih izzivov 7 organizacij iz Ljubljane, Kranja in Benetk. Poletna šola, ki je v celoti financiranja s strani EIT Digital, se je zaključila v petek, 12. julija 2019.

V tej poletni šoli so se študenti učili analizirati delovne procese in organizacije ter poskušali prepoznati priložnosti za uvajanje novih delovnih metod, novih organizacijskih rešitev in novih tehnoloških rešitev v obstoječe organizacije, ki imajo vlogo v primeru naravne katastrofe. Preučevali so, kako moderne tehnologije vplivajo na informacijske, transportne in varnostne storitve v modernih mestih.

Pri tem so študenti reševali konkretne primere organizacij v Ljubljani in Kranju v okviru scenarija katastrofalnega potresa, ki naj bi prizadel Ljubljano. Poleg tega del študentov je reševal tudi podoben izziv za Benetke, ki se soočajo z drugimi naravnimi katastrofami in bistvenim povečanjem stresa zaradi nebrzdane rasti turizma. Vsi študenti so zato tudi za tri dni obiskali Benetke in skupaj s tamkajšnjimi organizacijami in deležniki z uporabo novih metod razvijale možne rešitve tudi zanje.

Vir: efnet.si