На Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана ќе се одржи презентација за можноста за придобивање на двојна диплома во странство

Во вторник, 4 декември 2018 година, во 13 часот во P-109, Службата за меѓународна соработка организира презентација “Стани меѓународен – двојна диплома”. Студентите ќе ги добијат сите информации за можноста за придобивање на двојна диплома во странство.

Повеќе информации за двојната диплома се достапни на Študent-netu. Крајниот рок за пријавување е 6 јануари 2019 година.

Двојна диплома брошура (на англиски)

Извор: efnet.si