На економскиот факултет при универзитетот во Љубљана отворија коворкинг под патронат на компанијата Ernst & Young

Во вторникот, на 08-ми октомври 2019 година, во 13:00 часот на економскиот факултет при универзитетот во Љубљана отворија коворкинг под патронат на компанијата Ernst & Young. Целта на коворкингот е комуникацијата на студентите во текот на работата над проектот, одржување на средби и заеднички обуки. Покрај тоа, во просториите ќе се одржуваат семинари Ernst & Young.

Студентите се запознаа со новите тенденции во областа на услугите Ernst & Young и можностите за вработување во компанијата. Во академската 2019/2020 година планирано е да се одржат осум семинари кои што ќе се одржуваат секој месец Ernst & Young. Првиот од нив ќе се одржи на 30-ти октомври 2019 година на темата „Презентација на EY Growth Navigator, стратешки интерактивен ресурс EY“.

Покрај компанијата Ernst & Young, стратешки партнери на економскиот факултет при универзитетот во Љубљана во областа на вработувањето на дипломците е Abanka, UNIJA računovodska hiša, Knauf Insulation и NLB. Целта на партнерството е да се поврзат студентите со бизнисот и на тој начин да обезбедат непосреден контакт со пазарот на трудот, да ги обединат компетенциите кои што ги стекнале за време на студирањето со практични примери; да остварат контакти и да се запознаат со внатрешните процеси во компанијата и што е исто толку важно да ја позиционираат компанијата во целната група на младите.

Извор: efnet.si