На економскиот факултет при универзитетот во Љубљана се одржа предавање на генералниот директор на AJPES Мојца Куншек

Во вторник, 26 февруари 2019 година, на економскиот факултет при универзитетот во Љубљана во рамките на предметот „Сметководствена пресметка на расходите“, кој што се предава во трета година од студирањето (курсот го одржува магистар Александар Игличар), се одржа предавањето на генералниот директор на AJPES (Агенција на Република Словенија за јавно-правните документи и услуги) на магистерот Мојца Куншек.

На предавањето на темата „Пресметка на расходите за плаќање на трудот“ Кушнек ги претстави правните, сметководствените и даночни аспекти на пресметките и вршењето на исплати по различни категории за исплата на трудот (расходи за плата, компензации, бонуси, компензација на трошоците и слично) за фирми и индивидуални претприемачи. Предвањата беа дополнети со многубројни практични информации, примери и пресметки На крајот од предавањето Мојца Кушнек им раскажа на студентите за задачите и дејноста на AJPES.

Извор: efnet.si