На економскиот факултет при универзитетот во Љубљана се одржа семинар на претставникот од универзитетот од Вилнус

Во рамките на предметите „Англиски јазик за науки за бизнис и економски науки (2)“ за вишата бизнис школа и универзитетската школа за бизнис и економија (професори – магистер Аленка Умек и магистер Жења Кански-Рожман) на 15-ти и 18-ти октомври 2019 година во рамките на програмата Erasmus+ на економскиот факултет се одржа семинарот „Академско писмо“. Предавањето го одржа Лилија Вилканциене од универзитетот за менеџмент и економија ISM (Вилнус, Литванија).

Во текот на семинарот професорот го дискутираше со студентите жанрот академско писмо, различни цели и типови на статии, а исто така и стилови, структуирање и лингвистички елементи на научни статии. Лилија Вилканциене исто така посвети големо внимание на цитирањето на изворите и плагијатите. На крајот од семинарот таа им одржа презентација на студентите за својата образовна установи и својата земја.  

Извор: efnet.si