Na Ekonomskom fakultetu Ljubljana održaće se seminar „Monetarna politika i banke u 2019. godini“

Od 27. do 28. novembra 2018. na  Ekonomskom fakultetu  Ljubljana održaće se seminar „Monetarna politika i banke u 2019. godini“. U događaju svake godine učestvuju eksperti iz oblasti finansija i bankarstva.

Ove godine svoja mišljenja i analize podeliće stručnjaci SID banke, Banke Slovenije, Ministarstva finansija, firme Bankart d.o.o., naučno-istraživačke grupe EIPF i Ekonomskog fakulteta Ljubljane. Oni će dati duboku analizu situacije, kako na makroekonomskom planu, tako i u sferi monetarne politike i državnih finansija, a takođe i bliskim oblastima bankarske delatnosti. Napominjemo, program seminara sasatavio  je saradnik Ekonomskog fakulteta Ljubljana prof. dr Marko Košak.

Detaljnije: cpoef.si

Izvor: efnet.si