Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani obeležena je 40. godišnjica od od otvaranja studijskog programa Biznis informatika

U utorak, 27. novembra 2018. na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani u okviru tradicionalnog Dana biznis informatike obeležena je 40. godišnjica otvaranja istoimenog studijskog programa.

U događaju su učestvovali sadašnji i bivši studenti tog programa, kao i gosti, predstavnici biznisa i saradnici Univerziteta u  Ljubljani, između ostalih predsednik Administrativnog komiteta Univerziteta u Ljubljani prof. dr Borut Božič. Osnovna tema događaja i okruglog stola koji je usledio na kraju, bila je diskusija o ključnim izazovima i perspektivama koje otvaraju informacione tehnologije.

Moderator okruglog stola bio je prof. dr Aleš Groznik. Bivši studenti: Tomaž Štolfa (koosnivač kompanije Layer), Tjaž Elovčan (Microsoft), Aa petrovska (Lek), Miha Valentininčič (Petrol), mr Venčeslav Perko (ELES), mr Teja Batagelj (Gen-I), kao i bivši predavači Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, prof. dr Andrej Kovačič i prof. dr Janez Grad, zahvaljujući kojima je i nastao program Biznis informatika. Oni su iskazali svoje mišljenje po pitanju izazova, vezanih za informacione tehnologije, a takođe su dali i retrospektivu i sadašnji status tog programa.

Napominjemo, svake godine ovaj program upiše 120 studenata, među njima 30-40 stranaca.

Izvor: efnet.si