Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani održaće se dvodnevni seminar o instrumentima kontrolinga

Od 17. do 18. oktobra 2019. na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani održaće se dvodnevni seminar: „Moderni instrumenti kontrolinga“. Seminar će se baviti ključnim ekonomskim, trgovačkim i finansijskim konceptima koji podupiru celokupni rad kontrolora.

Seminar je kombinacija predavanja, prezentacija teorijskih i praktičnih aspekata problematike o kojoj se raspravlja, odgovora na pitanja i prezentacije dobre prakse u Sloveniji i inostranstvu. Praktični primeri pokazaće sposobnost upotrebe različitih instrumenata, uključujući Balanced Scorecard (BSC), koncept ekonomskog profita i njegovih derivata (EVA), benchmarking, trošak i raspodelu na temelju aktivnosti (ABC, ABB, ABM), model ciljanih troškova, razne pristupi finansijskom planiranju itd.

Seminar je namenjen rukovodiocima i stručnjacima iz područja kontrolinga, koji žele steći teorijska i praktična znanja iz područja primjene različitih modernih alata za kontroling.

Izvor: efnet.si