Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani održan je seminar predstavnika Sveučilišta iz Viljnusa

U okviru predmeta „Engleski za poslovne i ekonomske znanosti (2)“ za Višu poslovnu školu i Sveučilišnu školu biznisa i ekonomije (predavači – mag.  Alenka Umek i mag. Ženja Kanski-Rožman) 15. i 18. listopada 2019. u sklopu programa Erasmus+ na Ekonomskom fakultetu održao je seminar “Akademsko pisanje”. Sat je vodila Ljilja Vilkancienė sa Sveučilišta za menadžment i ekonomiju ISM (Vilnjus, Litvanija).

Tijekom seminara predavač je sa studentima razgovarao o žanru akademskog pisanja, raznim ciljevima i vrstama članaka, kao i o stilu, strukturi i jezičnim elementima znanstvenih članaka. Ljilja Vilkancienė također je posebnu pažnju posvetila citiranju izvora i plagijarizmu. Na kraju seminara studentima je predstavila svoju školu i zemlju.

Izvor: efnet.si