Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani održana su gostujuća predavanja na temu „Menadžment robnih marki“

U okviru predmeta “Menadžment robnih marki” (predavač – prof. dr Maja Konečnik Ruzje) održana su gostujuća predavanja na Ekonomskom fakultetu  u Ljubljani.

Od strane brend menadžera firme Skaza, Barbare Kovač, studenti su informisani o radu kompanije u stvaranju sopstvenog brenda. Velika pažnja posvećena je novim digitalnim pristupima i važnosti komunikacije u prodaji plastičnih proizvoda. Stoga je ekološka orijentacija od najveće važnosti za firmu koja, pretražujući i proizvodeći inovativne proizvode iz ekoloških materijala, stvara konkurentan proizvod na zasićenom tržištu.

Takođe, na fakultetu je održano predavanje Jurija Žureja, Jerneja Janežića i Simona Žalca, koji predstavljaju firmu Atlantic Grupa. Tokom dinamične i živopisne prezentacije opisani su marketinški pristupi stvaranju brendova Cockta, Donat i Argeta. U prezentaciji je istaknuta i važnost onlajn pristupa i sadržajnog marketinga u promociji brendova u uslovima visoke konkurencije.

Izvor: efnet.si