Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani održao gostujuće predavanje predstavnik Službe za javne nabavke

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, u okviru predmeta „Upravljanje nabavkama“ asis. dr Marko Budler pozvao je 24. oktobra kao predavača Mitju Medveščeka iz Službe za javne nabavke Ministarstva javne uprave.

Tokom predavanja gost je upoznao studente sa procedurom nabavke i pravnim okvirom, kategorijama (razredima), obavezama u vezi sa konkursima i dokumentima koji bi trebalo da budu sadržani u redovnoj prijavi. Objasnio je ove detalje ilustrativnim primerima iz prakse.

Izvor: efnet.si